Communicable Disease Prevention

Infectious Disease

Infectious Disease Hours
8:00 am - 5:00 pm
Mon - Fri

Contact
Weekdays
(614) 645-1474

Emergency on-call 
(614) 645-7417

Foodborne Illness Reporting 
(614) 645-1791
[email protected]

Jadeecada aad ayay u faaftaa waxayna carruurta ka dhigi kartaa inay aad u xanuunsadaan oo ay tagaan isbitaalka ama xitaa ay dhintaan. Jadeecada, tallaalka Qaamo qanshiirka iyo Rubella-da (MMR) waxuu ka hortagi karaa cudurka uuna difaaci karaa qoyskaaga. Hoose ayaad faahfaahin badan kahelaysaa.

 

AboutMeaslesSOMALI

Ku saabsan Jadeecadda Calaamadaha jadeecada waxaa ka mid ah qandho, diif, qufaca, finan, iyo indho casaan ah. Haddii aad qabto calaamadahan, wac dhakhtarkaaga ama xarunta Caafimaadka Dadweynaha Columbus – joog guriga kana dheeraw booqdayaasha ilaa aad ka aragto dhakhtar. Baro in badan.

VaxSomali

Halka laga Helo Tallaalka Tallaalka MMR waxaa laga heli karaa dhakhtarka qoyskaaga, xarunta Caafimaadka Dadweynaha Columbus iyo meelo badan oo xarumaha caafimaadka degaanka ah iyo xarumaha Caafimaadka. Waxaa halkaan laga heli karaa liiska buuxa ee bixiyaasha intaa waxaa dheer macluumaadka badbaada tallaalka. Baro in badan.

EduMatSomali

Agabyada Waxbarshada Degso kaararka waxbarashada iyo warqadaha oo ah Ingiriis, Soomaali iyo Isbanasha, daawo video-yada waxbarashada iyo arag bandhigyada.  Baro in badan.